Waarom heb je een SDS-software nodig?

Waarom heb je een SDS-software nodig?

Als je gevaarlijke chemische stoffen produceert, importeert, verdeelt of hiervan een mixer bent dan moet je een safety data sheet software kunnen aanbieden. Een safety data sheet software aanbieden is een wettelijke verplichting voor de betrokken onderneming. Het...