Als je gebruik maakt van de diensten van een notaris, dan komt de term derdengeldenrekening zeker voorbij. Een andere term hiervoor is een kwaliteitsrekening of derdengeldenrekening. Maar wat is zo’n rekening nou precies? Wij leggen je het uit in deze blog.

Wat is een derdengeldenrekening?

Een derdengeldenrekening is een bankrekening van een notariskantoor en wordt gebruikt voor betalingen van gelden. Deze betalingen behoren namelijk niet toe tot de notaris. Het gaat om geld dat darden hebben toevertrouwd aan de notaris. Het geld is alleen in beheer van de notaris, maar behoort niet tot zijn vermogen. Het is wettelijk verplicht dat een notaris een derdengeldenrekening opent. Een derdengeldenrekening notaris zorgt er dus voor dat het geld gescheiden blijft. Hierdoor is het geld van derde beschermt bij een eventueel faillissement. Een derdengeldenrekening moet in beheer zijn bij een aparte stichting, ook wel stichting derdengelden van het betreffende notariskantoor. De notaris moet ervoor zorgen dat het bedrijfsvermogen op een andere rekening wordt gestort.

Waarvoor mag de rekening gebruikt worden?

Volgens de wet mag de rekening alleen gebruikt worden voor het verkeer van geld waarbij de notaris direct betrokken is. Het kan hierbij gaan om de overdracht van een woning. De koper van het huis moet het geld storten op de derdengeldenrekening van de notaris. De notaris houdt vervolgens hierop het geld vast. Pas als de overdracht van de woning succesvol heeft plaatsgevonden, wordt het geld van de koper dat op de derdengeldenrekening staat, overgemaakt naar de verkoper van de woning.

Strenge regels

Er gelden strenge regels voor notarissen om malafide praktijken tegen te gaan. Het is belangrijk dat er altijd duidelijkheid is over de geldstromen van en naar de notaris. De notaris mag alleen geld overmaken naar een bankrekening op naam van de persoon die recht heeft op de betaling. Wel zijn er enkele uitzonderingen.