Als je gevaarlijke chemische stoffen produceert, importeert, verdeelt of hiervan een mixer bent dan moet je een safety data sheet software kunnen aanbieden. Een safety data sheet software aanbieden is een wettelijke verplichting voor de betrokken onderneming. Het handmatig opstellen van deze safety data sheet software neemt heel veel tijd in beslag en is ingewikkeld, er is ook een grote kans op fouten en onnauwkeurigheden. Door gebruik te maken van de software bespaar je veel meer tijd, energie en fouten.

Tijdrovend en ingewikkeld

Het opstellen van zo een veiligheidsdocument neemt veel tijd in beslag en is niet zo gemakkelijk. Als je chemische gevaarlijke stoffen levert aan een groot aantal bedrijven in verscheidene landen dan moeten jouw safety data sheets niet enkel voldoen aan de wettelijke voorschriften van die landen. Je moet ook deze documenten in de taal van het betrokken land aanbieden. Niet in elk land is de wetgeving hetzelfde. Hierdoor wordt het erg ingewikkeld en tijdrovend om zo een document manueel samen te stellen.

Wettelijke verplichting

De informatie dat op het veiligheidsinformatieblad staat moet 100% correct zijn. Als er iets op dat blad ontbreekt of niet klopt dan kan het voor gevaar zorgen voor de medewerkers van het bedrijf die dat product verwerken tot een eindproduct. Het is dus sterk aanbevolen voor de bedrijven die deze chemische stoffen geleverd krijgen om via de VIB check het informatieblad te controleren. Via de VIB check controleer je of de safety data sheet voldoet aan de belangrijkste verplichtingen uit de Europese verordeningen REACH en CLP, deze hebben te maken met gezond en veilig werken.

Doel SDS software

Het doel van een safety data sheet software is dus de werknemers die achteraf met de gevaarlijke chemische stoffen zullen werken goed te informeren hoe je met het product het best werkt om het zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het doel is dan ook om ongelukken te voorkomen door beter te communiceren door een uitgebreid veiligheidsinformatieblad.