Bent u werknemer bij een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen? Of bent u misschien zelfs werkgever binnen zo’n bedrijf? Bij het werken met gevaarlijke stoffen komen een hoop belangrijke zaken om de hoek kijken. Zo dient u als werknemer op de hoogte te zijn van alle relevante informatie over de gevaarlijke stoffen waar mee wordt gewerkt. Als werkgever dient u deze informatie beschikbaar te stellen aan iedereen binnen het bedrijf die te maken krijgt met gevaarlijke stoffen. Hier zijn strenge voorschriften voor en dat is natuurlijk niet voor niks. Werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s zoals acuut gevaar of ziektes met zich mee, zowel op korte termijn als op lange termijn. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de eigenschappen van de stoffen, zodat er zo goed mogelijk op ingespeeld kan worden. Dit draagt bij aan een veilige werkomgeving voor iedereen binnen het bedrijf.

Voorbeelden gevaarlijke stoffen

Enkele voorbeelden van gevaarlijke stoffen zijn zuren, asbest of explosieven. Maar ook stoffen die op lange termijn complicaties kunnen veroorzaken, zoals stoffen die vrij komen bij de productie van e-sigaretten, zijn gevaarlijk. Indien u met gevaarlijke stoffen werkt, is uw werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat dit op de meest veilig mogelijke manier kan. Uw werkgever is bijvoorbeeld verplicht om beschermende kleding aan te bieden of afgesloten hoofddeksels indien nodig. Daarnaast is uw werkgever verplicht om alle benodigde informatie te verschaffen over het werken met gevaarlijke stoffen.

Gebruik msds veiligheidsbladen

Bij msds veiligheidsbladen staat msds voor material safety data sheet. In het Nederlands wordt dit ook wel kortweg veiligheidsinformatieblad genoemd. Uw werkgever is verplicht om u op de hoogte te stellen van alle mogelijke gevaren die het werken met een gevaarlijke stof met zich meebrengt. In msds veiligheidsbladen staan bijvoorbeeld de eigenschappen van de stoffen en welke beschermingsmiddelen er nodig zijn wanneer er gewerkt wordt met de stof. Ook vindt u alles wat u moet weten over het transporteren van gevaarlijke stoffen. Kortom, in msds veiligheidsbladen staat alle relevante informatie over het omgaan met gevaarlijke stoffen.